زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ دسته بندی: اخبار و اطلاعیه ها
ثبت اطلاعات در سامانه معاملات سازمان آب و برق خوزستان

قابل توجه شرکتهای پیمانکاری و مشاورین

ثبت اطلاعات در سامانه قراردادهای سازمان آب و برق خوزستان

با توجه به فعال سازی سامانه معاملات سازمان آب و برق خوزستان لازم است که کلیه شرکتها جهت شرکت در مناقصات و دریافت اسناد در این سامانه ثبت نام کنند