موضوع فراخوان: عملیات اجرایی سایت و مخزن 10000 متر مکعبی هفتگل
96/271
مناقصه عمومی ( با ارزیابی کیفی همزمان )
سازمان آب و برق خوزستان
پیمانکاری
یک مرحله ای
از 1396/11/18 الی 1396/11/30
از الی
1396/12/14
1396/12/21 - 10:00
اهواز - کیانپارس - خیابان 13 شرقی - خیابان کرخه 2 شرقی پلاک 14 - تلفن : 3927752-0611 شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب
اهواز - اتوبان گلستان - پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان - طبقه همکف دبیرخانه مرکزی
خوزستان - هفتگل
1,500,000 ریال
55,374,147,998 ریال
2,428,000,000 ریال
آگهی های روزنامه
# نام روزنامه تاریخ درج نوع
1 اقتصاد پویا 1396/11/18 کشوری دانلود فایل
2 کارون 1396/11/19 استانی